Damwanden

 

Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen (planken) die door middel van tand- en groefverbindingen (of slotverbindingen bij stalen damwanden) met elkaar zijn verbonden.

Damwanden kunnen permanent of tijdelijk geplaatst worden. Permanent kan zijn als kademuur langs een haven, oeverbescherming langs een kanaal, als wand van een bouwput.

Als de damwand tijdelijk geplaats wordt, wordt deze opnieuw verwijderd nadat het werk voltooid is.

 

 

 

 

 

Undefined